สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์

Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.


***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว ***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****  พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****

กิจกรรมของผู้ช่วยทูตทหารฯ ( Activity of  Defernce Attache' )
=

ราชองครักษ์ในพระบรมวงศานุวงศ์
       ( Mission of the Aide - de - camp )
เป็นที่ปรึกษา/ร่วมงานกับเอกอัคราชทูตฯ
       ( Giving an Assistance for the Embassdor )
ตัวแทนทางทหารของกองทัพไทย
       ( Representative for the Royal Thai Armed Forces )
อำนวยความสะดวกทหารไทยจากประเทศไทย
       ( Facilitated Delegations from Thailand )
พัฒนาสัมพันธ์กับกองทัพประชาชนลาว
       ( Promoted Relation between both Thai and Laos Army)
เชื่อมความสัมพันธ์กับ ผชท.ฝ่ายทหาร ใน สปป.ลาว
       ( Association with MAC in Lao P.D.R. )
ศึกษาสังคม เศรษฐกิจ จิตวิทยาของ สปป.ลาว
       ( Economic Social and Psychological Observation of  Lao P.D.R.)
ศึกษาภูมิประเทศและเส้นทางใน สปป.ลาว
       ( Environmental and Geographical Observation in Lao P.D.R. )
งานวันกองทัพไทย
       ( Royal Thai Armed Forces Day )
ร่วมกิจกรรมวันชาติไทย
       ( Participation in Thai Nation Day )

กลับหน้าหลัก