สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์

Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

*****เสน่ห์เมืองลาว***** เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว  *****  เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว *****เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว

ถนนหมายเลข 8
              เส้นทางหมายเลข 8 เป็นถนนที่แยกออกจากถนนหมายเลข 13 ใต้ ที่บ้านน้ำทอน  เมืองปากกระดิ่ง  แขวงบอลิคำไซ  สปป.ลาว  เลี้ยวไปทางตะวันออกของ สปป.ลาว ตัดผ่านส่วนเหนือของเมืองหินบูน  แขวงคำม่วน   แล้วตัดผ่านเข้าแขวงบอลิคำไซอีกครั้ง   ผ่านเมืองคำเกิด   ผ่านหลักซาวไปสู่ด่านน้ำพาว ซึ่งเป็นด่านชายแดนลาว - เวียดนาม รวมระยะทาง 130  ก.ม. ผ่านด่านโกวโถวของเวียดนาม เดินทางอีก 105 ก.ม. เพื่อเข้าสู่เมืองวินห์ซึ่งเป็นเมืองสำคัญทางตอนกลางของเวียดนาม  
                        เส้นทางหมายเลข 8 เป็นเส้นทางที่ผ่านเขาสูง ผ่านป่าที่อุดมสมบูรณ์  ผ่านหมู่บ้านเล็กๆ  ซึ่งอยู่ห่างๆกัน  เส้นทางขึ้น-ลงเขาที่ค่อนข้างแคบ  แต่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
กว่าเส้นทางหมายเลข 9  
จากถนนหมายเลข 13 ใต้
เมื่อถึง บ้านน้ำทอน   เมืองปากกระดิ่ง   แขวงบอลิคำไซ
ให้เลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าสู่ถนนหมายเลข 8


ถนนสภาพดีตัดผ่านธรรมชาติที่งดงาม


ตัดเส้นทางผ่านป่า เขา แต่ยังคงรักษาธรรมชาติไว้ได้อย่างดี


บนเขาสูงมีจุดพักรถและชมวิว


เห็นภูเขาหินที่เหมือนกับป่าหินที่ เมืองคุนหมิงของจีน
เป็นแนวสุดสายตาและปะปนอยู่กับเขาที่สมบูรณ์


ชมทิวทัศน์สวยๆ หายใจให้เต็มปอด   เพื่อเพิ่มพลังให้ชีวิตป้ายเตือน
ระวังอันตราย
ข้างหน้าทางลงผ่านภูสูง


ทางขึ้น-ลงเขาบางช่วงคดเคี้ยวมาก


ควรตรวจสภาพรถให้สมบูรณ์ที่สุด ถ้ารถเสียจะลำบาก
เพราะทางเปลี่ยว มีรถน้อย หมู่บ้านก็น้อย


ผ่านหลักซาว (หลัก 20 ) เป็นจุดพักรถ เข้าห้องน้ำ ทานอาหาร  ก่อนเดินทางเข้าสู่เวียดนาม


โรงเรียนแห่งนี้ได้อาคารเรียนใหม่เพิ่มจากอาคารเรียนเดิม


สะพานข้ามห้วยทุกแห่งเป็นสะพานแบริ่ง
ซึ่งรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 20 ตันถนนส่วนที่เป็นพื้นราบตัดได้ตรง  ช่วงนี้ทำเวลาในการขับรถได้
เพราะทางข้างหน้าต้องขึ้นเขา


ถนนช่วงนี้เลียบขนานไปกับลำน้ำ มองแล้วรู้สึกสดชื่นดี


ถนนช่วงนี้เลียบลำน้ำ  ถึงจะแห้งแต่ก็เป็นสีสันให้เส้นทาง


ผ่านเนินเขาเตี้ยๆเพื่อเข้าสู่ด่านน้ำพาวด่านสากล น้ำพาว
ผ่านเข้าสู่ประเทศเวียดนามข้ามสะพานน้ำต่อง ขึ้นเนินเขา เห็นด่านเวียดนามอยู่ไกลๆ


ด่านโกวโถวของเวียดนาม


เส้นทาง R3 ส่วนที่อยู่ในประเทศเวียดนาม
แม้จะตัดลัดเลาะเขาสูงบ้างต่ำบางแต่ถนนสภาพดี มีขอบถนน
ทำให้รู้สึกปลอดภัยขึ้น


เส้นทางส่วนที่ลัดเลาะไปตามไหลเขาและสายน้ำ


เส้นทางเข้าสู่ที่ราบก่อนถึงเมืองวินห์
ปลูกข้าวตามสองข้างทางของถนนเกือบทุกเส้นทางเลี้ยวเข้าสู่ถนนหมายเลข 1 ซึ่งเป็นถนนสายหลัก
จากภาคเหนือถึงภาคใต้ของเวียดนามเลี้ยวเข้าสู่ตัวเมืองวินห์ ซึ่งเป็นเมืองที่ติดทะเล

เส้นทางใน สปป.ลาว ( Road in Lao PDR. ) กลับหน้าเกี่ยวกับ สปป.ลาว(About LAO) กลับหน้าหลัก(Main)