สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์

Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

*****เสน่ห์เมืองลาว***** เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว  *****  เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว *****เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว *****เสน่ห์เมืองลาว *****

ถนนหมายเลข 4 
        จากด่านสะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย-ลาว ที่บ้านนากระเซ็ง  ต.อาฮี  อ.ท่าลี่  จ. เลย  อยู่ตรงข้ามกับ บ้านเมืองหมอใต้  เมืองแก่นท้าว ซึ่งอยู่ทางใต้ของเมืองไซยะบุลี สปป.ลาว   ทางหลวงหมายเลข 4 ตัดจากเมืองแก่นท้าว   เมืองปากลาย  เมืองเพียง  แขวงไซยะบุลี จากนั้นจะผ่าน เมืองนาน ปลายทางหมายเลข 4 บรรจบกับเส้นทางหมายเลข 13 เหนือ ที่ เมืองหลวงพระบาง รวมระยะทาง 363 ก.ม.  (ระยะทางจากด่าน ตม.ไทย ถึงเมืองไซยะบุลี รวม 220 กม.)   สภาพทางเป็นถนนลาดยางที่กำลังปรับปรุง  บางช่วงเป็นถนนลูกรัง บางช่วงอยู่ระหว่างปาดแต่งหน้าถนนลูกรัง   สลับกันเป็นช่วงๆ ตลอดเส้นทาง  เส้นทางจะตัดผ่านบ้านชาวลาวลุ่ม  ทางเลียบป่าสงวนน้ำผุยที่หนาทึบ เส้นทางจะขึ้น-ลงเขาสูงๆ ต่ำๆ บางช่วงเปลี่ยว  เส้นทางช่วงที่ออกจากเมืองไซยะบุลีสู่เมืองหลวงพระบาง ต้องขึ้น-ลงเขาที่ค่อนข้างสูงชัน ผ่านหมู่บ้านชนเผ่า  การเดินทางควรใช้รถที่มีสภาพดี โดยเฉพาะรถขับเคลื่อน 4 ล้อ น้ำมันพร้อม คนพร้อม และติดเสบียงไว้บ้างเพราะร้านค้าระหว่างทางหาได้ยาก  ความเร็วที่ใช้ในการขับขี่รถยนต์ 30 - 80 กม./ชั่วโมง  เนื่องจากทางเป็นถนนลูกรังเกือบทั้งหมด ซึ่งหาสถานที่ซ่อมบำรุงรถได้ยากมาก  ( เดินทางเมื่อ 26 มิถุนายน 2553 )ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง
ต.อาฮี  อ.ท่าลี่  จ. เลย ประเทศไทย


บริเวณหน้าด่านบ้านนากระเซ็ง
เปิดใช้เมื่อ 28 ตุลาคม 2547

จากประตูด่านเห็นสะพานมิตรภาพน้ำเหือง ไทย-ลาว
เป็นสะพานคอนกรีต ยาว 110 เมตร กว้าง 9 เมตร


ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง
ต.อาฮี  อ.ท่าลี่  จ. เลย ประเทศไทย

ถนนลาดยางจากด่านฯ ช่วงต้นๆ เป็นทางเรียบ
ให้ดีใจประเดี๋ยวเดียว ( 3 ก.ม.)

เดินทางผ่านเขาเตี้ยๆ ด้วยถนนลาดยางที่เคยมีสภาพดีเข้าสู่เมืองแก่นท้าว
ระยะทางจากด่านฯ ถึงเมืองแก่นท้าว 10 ก.ม.


สภาพบ้านเรือนกลางเมืองแก่นท้าว
เงียบ สงบ น่าอยู่

ถนนหมายเลข 4 ที่เริ่มออกจากเมืองแก่นท้าว
ตัดผ่านทุ่งนาและหมู่บ้าน

เส้นทางจากเมืองแก่นท้าวไปเมืองปากลาย
ช่วงที่ปรับแต่งและลาดยางชั้นเดียว เพียง 30 ก.ม.
ระยะทางที่เหลือกำลังปรับปรุง

1 2 3 4 เส้นทางใน สปป.ลาว ( Road in Lao PDR. ) กลับหน้าเกี่ยวกับ สปป.ลาว ( About Lao PDR ) กลับหน้าหลัก ( Main )