สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์

Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

*****เสน่ห์เมืองลาว***** เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว  *****  เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว *****เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว *****เสน่ห์เมืองลาว *****

ถนนหมายเลข 44ด้านล่างคือภาพประกอบเส้นทางหมายเลข 44 โดยลำดับ
ตั้งแต่ออกจากเมืองไซยะบุลีจนถึงท่าเรือปากแบ่ง
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2553ถนนหมายเลข 4 เชื่อมสู่  ถนนหมายเลข 44ทางในเมืองไซยะบุลีมุ่งสู่ถนนหมายเลข 44


ทางในเมืองไซยะบุลีมุ่งสู่ถนนหมายเลข 44

ขวามือไปหลวงพระบาง ซ้ายมือแยกเข้าถนนหมายเลข 44


ถนนหมายเลข 44


ช่วงแรกของถนน


สะพานคอนกรีตสร้างเสร็จแล้ว


ช่วงนี้ยังดีอยู่


ทางดินที่แคบตัดผ่านป่าเขา


ชาวลาวสูงแต่งกายแบบชนเผ่าของตน

ถนนเข้าหมู่บ้านช่วงนี้ กำลังได้รับการปรับปรุง


ถนนลูกรังที่ขยายและบดอัดแล้ว


ถนนตัดผ่าหมู่บ้านพูแล้งกาง
ส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้ปลูกใหม่ๆ

โครงการปรับปรุงคุณภาพชุมชน
ที่บ้านพูแล้งกาง เมืองหงสา แขวงไซยะบุลี


ทางโค้งอ้อมเขาช่วงนี้แคบและชันมาก


นานๆ จะได้แล่นผ่านเส้นทางลาดยางที่ค่อนข้างเรียบ


เมืองหงสา  กลุ่มบ้านพัฒนา นาปุ่ง


ทางขึ้นเขาช่วงสุดท้ายก่อนเข้าเมืองหงสา


ทางลงเขาเข้าสู่เมืองหงสา

ชาวเมืองหงสายินดีต้อนรับ

1 2 3 เส้นทางใน สปป.ลาว ( Road in Lao PDR. ) กลับหน้าเกี่ยวกับ สปป.ลาว ( About Lao PDR ) กลับหน้าหลัก ( Main )