สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์

Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

*****เสน่ห์เมืองลาว***** เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว  *****  เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว *****เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว *****เสน่ห์เมืองลาว *****

ถนนหมายเลข 13 เหนือ          
               เส้นทางหมายเลข 13 เป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญที่สุดของลาว เชื่อมโยงภาคเหนือ กลางและใต้ของประเทศ มีระยะทาง 1,400 ก.ม.  
                   เส้นทางหมายเลข 13 แยกออกเป็น 2 ส่วน คือ เส้นทางหมายเลข 13 เหนือ และ เส้นทางหมายเลข 13 ใต้   เส้นทางหมายเลข 13 เหนือ เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนาเตย  
แขวงหลวงน้ำทา ผ่านแขวงอุดมไช และแขวงหลวงพระบาง ก่อนเลียบขนานกับแม่น้ำโขงบริเวณกรุงเวียงจันทน์ เข้าสู่เส้นทางหมายเลข 13 ใต้ ซึ่งวิ่งลงตอนใต้ ผ่านแขวงบอลิคำไซ
แขวงคำม่วน แขวงสะหวันนะเขต แขวงสาละวัน และแขวงจำปาสัก ก่อนจะบรรจบเข้ากับเส้นทางหลักหมายเลข 7 ของกัมพูชาถนนบริเวณนี้ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ ประมาณ 20 ก.ม.


ถนนบางช่วงแคบและโค้งหักข้อศอก
ประกอบกับมีต้นไม้ขึ้นสูง ซึ่งเป็นอันตรายต่อการขับรถ


ผ่านหมู่บ้านเล็กๆ บนที่ราบผืนสุดท้ายก่อนเริ่มขึ้นเขา
ที่ไม่สูงมากนัก   เพื่อเข้าสู่เมืองวังเวียงเริ่มขึ้นเขาเตี้ยๆี่่


ถนนผ่านทิวเขาที่สมบูรณ์
หลังฤดูฝนสามารถมองเห็นน้ำตกต่างๆ บนเขา


มีปั้มน้ำมันใหญ่ๆอย่างนี้ประมาณ 3 - 4 แห่ง
นอกนั้นเป็นปั้มหลอด หรือ น้ำมันบรรจุขวด
ในภาพจะเห็นกำแพงภูเขาหินปูนทอดตัวเป็นแนวยาว
จนได้รับฉายาว่า "กุ้ยหลินเมืองลาว"

1 2 3 4 เส้นทางใน สปป.ลาว ( Road in Lao PDR. ) กลับหน้าเกี่ยวกับ สปป.ลาว ( About Lao PDR ) กลับหน้าหลัก ( Main )